TOÀN BỘ
 
 
 
Thuộc tính tệp:
Kích thước tệp(byte): Từ:   Tới:
Chọn bộ sưu tập:
Dạng ấn phẩm điện tử:
Sắp xếp theo:      
Giới hạn: bản ghi
Số bản ghi tối đa/trang: bản ghi
 
HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM DỮ LIỆU:      
Việc tìm kiếm này giúp người dùng tra cứu các tài liệu theo một số trường tìm kiếm đơn giản. Nó giúp cho các bạn đọc tra cứu tài liệu nhanh song các tài liệu mà bạn đọc tìm thấy sẽ ít sát với yêu cầu được đặt ra, do các thông tin mà bạn đọc đưa vào tìm kiếm có thể trùng lặp nhiều trong cơ sở dữ liệu. Chính vì vậy, để tìm chính xác các tài liệu mà mình cần bạn đọc nên tra cứu trong chức năng “tìm nâng cao”, phối hợp các toán tử tìm kiếm.

- Cách sử dụng: Bạn đọc hãy nhấn vào đường liên kết “Tìm đơn giản” trong chức năng Tra cứu chung.
                + Tìm kiếm đơn giản nhất: Chọn “Toàn bộ” ở tất cả các trường, sau đó gõ từ khóa vào ô trống bên cạnh. Kích chọn “Tìm kiếm” để bắt đầu tìm kiếm tài liệu.
                + Tìm kiếm có phối hợp Kích chọn trường từ mũi tên của ô “Mọi trường” thứ nhất, sau đó gõ từ khóa vào ô trống bên cạnh. Chọn And/Or ở dòng thứ hai, kích chọn trường từ mũi tên của ô “Mọi trường” thứ hai, sau đó gõ từ khóa vào ô trống bên cạnh. Và cứ thế tiếp tục cho dòng thứ 3. Kích chọn “Tìm kiếm” để bắt đầu tìm kiếm tài liệu.
Chú ý: Nếu các điều kiện tra cứu được nhập càng đầy đủ thì chương trình sẽ tra cứu ra kết quả càng nhanh và chính xác. Tuy nhiên nếu bạn đọc nhập vào không đủ các điều kiện để tra cứu thì chương trình sẽ tìm ra nhiều ấn phẩm thoả mãn điều kiện đặt ra. Lúc này bạn đọc sẽ phải chọn ấn phẩm mà bạn đọc cần.
Cách tìm kiếm sử dụng toán tử chặt cụt:
• %“từ hoặc một ngữ”%: Kết quả tìm trong từ điển là những từ hoặc ngữ kết thúc bằng cụm từ hoặc ngữ đưa vào để tìm kiếm.
•%“từ hoặc một ngữ”%: Kết quả tìm trong từ điển là những từ hoặc ngữ bắt đầu bằng cụm từ hoặc ngữ đưa vào để tìm kiếm.
• %“từ hoặc một ngữ”%: Kết quả tìm trong từ điển là những từ hoặc ngữ có cụm từ hoặc ngữ đưa vào để tìm kiếm nằm ở giữa.